Elektriciteit wordt lichtjes goedkoper

HASSELT -

Vanaf vandaag wordt elektriciteit een beetje goedkoper. Van alle geïndustrialiseerde landen heeft ons land een van de hoogste elektriciteitstarieven en dat zal met deze aanpassing ook nog het geval blijven. Het comité voor de controle van elektriciteit en gas nam eind juni al de beslissing om de tarieven te verlagen. Voor een gezin met een verbruik van minder dan 2.500 kilowattuur per jaar betekent dat een prijsvermindering van slechts 7 tot 8 procent, wat overeenkomt met een paar honderd frank op de totale factuur. Dat heeft Electrabel berekend. Om te voorkomen dat gezinnen nu kwistiger met elektriciteit omspringen geldt het principe dat de verbruiker meer profiteert van de verlaagde tarieven wanneer hij minder verbruikt. Voor de elektriciteitstellers die in augustus zijn opgemeten zal bij de volgende factuur nog geen verschil merkbaar zijn. De aanpassing vindt voor die verbruikers pas volgend jaar plaats.

S.P.

BR>Toch hebben de Belgen geen reden tot vreugde. In andere geïndustrialiseerde landen ligt de gemiddelde prijs voor elektriciteitsverbruik op jaarbasis rond de 15.000 frank, bij ons is dat nog altijd zo'n 20.000 frank. Dat blijkt uit een studie van Test-Aankoop begin dit jaar. Andere vaststelling is dat de sociale tarieven bij ons nog altijd hoger liggen dan de gemiddelde tarieven in andere landen.