Vlaamse busondernemers tegen leerlingenvervoer van De Lijn

BRUSSEL -

De Vlaamse Raad van de Belgische bus- en autocarondernemers (VRA) heeft gisteren gezegd dat ze geen heil ziet in het voorstel van minister Stevaert(SP) om het leerlingenvervoer over te hevelen naar De Lijn. «Dat komt de kwaliteit niet ten goede. Bijna negentig procent heeft betrekking op het bijzonder onderwijs. Dat vergt vaak geïndividualiseerde begeleiding en ophaling. Dat kan De Lijn niet bieden,» zegt Paul Laeremans, gedelegeerd bestuurder van de Federatie van Autobus- en Autocarondernemers (FBAA). De omstreden

transfer

is nog geen feit. Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten(VLD) heeft een werkgroep opgericht waarin alle betrokkenen (ministeries van Mobiliteit en Onderwijs, De Lijn en de VRA) zijn vertegenwoordigd. Uit het eindrapport moet blijken of een overheveling naar De Lijn goed is voor de samenleving. De Vlaamse busondernemers vrezen dat de overheveling van het leerlingenvervoer naar De Lijn zal leiden tot monopolievorming.

H.We.

BR>