Overheid en banksector hebben akkoord over betalingsverkeer

Vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) en de ministers Fientje Moerman (economie) en Freya Van den Bossche (consumentenzaken) hebben maandag een princiepsakkoord bereikt over de dienstverlening van de banken.

Belga

Klanten mogen voortaan "een redelijk aantal keren" gratis geld afhalen van hun bankrekening. De verschillende partijen raakten het eens over zes principes die nog concreet moeten worden uitgewerkt door een werkgroep, zo zegt afgevaardigd bestuurder Guido Ravoet van de BVB aan Belga. De klanten krijgen de mogelijkheid om "een redelijk aantal keren" gratis geld af te halen van hun bankrekening als deel van het algemeen beheer van de rekening. Hoeveel dat precies zal zijn, moet door de werkgroep worden bepaald.

De informatie over tarieven en de mogelijkheid om tarieven te vergelijken wordt bevorderd, onder andere door het op punt stellen van duidelijke tariefsimulatoren. Klanten zullen makkelijker van financiële instelling kunnen veranderen door een vereenvoudiging van de administratieve lasten en door "een transparant en redelijk prijsniveau" toe te passen.

Voorts raakten de partijen het eens over een betere promotie door de overheid van het elektronisch betalen. "De banken zullen de tarifering beheersbaar houden op voorwaarde dat de regering de kosten voor het elektronisch betaalverkeer vermindert, bijvoorbeeld door de heffing op betaalautomaten te verlagen", zegt Ravoet. Ook vraagt hij zich af of de politiebegeleiding van geldtransporten op bepaalde trajecten nog nodig is.

Ten slotte verbinden de partijen er zich toe de werking van de wet op de basisbankdienst te bevorderen. De ministers en de BVB zullen het akkoord nu voorleggen aan respectievelijk de ministerraad en de leden. Een gemeenschappelijke technische werkgroep zal voorstellen formuleren ter uitvoering van de overeengekomen principes.

De raad van beheer van de Belgische Vereniging van Banken komt bijeen op 27 februari .