4.572 sociale woningen onbewoond in 2002

Op 31 december 2002 stonden in Vlaanderen 4.572 sociale woningen leeg, waarvan 1.822 meer dan 1 jaar. Dat is respectievelijk 3,49 procent en 1,39 procent van het totale patrimonium aan sociale woningen. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde Vlaamse minister Marino Keulen op een schriftelijke vraag van parlementslid Carl Decaluwe (CD&V).

Belga

Respectievelijk 67 en 5 procent stond leeg wegens renovatie of geplande sloping. Vier procent stond klaar om huurders die om die reden hun woning moesten ontruimen, te herhuisvesten. De leegstand was in 5 procent te wijten aan weigering van kandidaat-huurders om in de woning te trekken omdat ze niet voldeden aan diens wensen. In 2 procent was de huurder overleden. In 17 procent was er sprake van kieskeurigheid - minder kwalitatieve woningen worden bij ruim aanbod vaak geweigerd -, huurderswissel, opfrissingswerken bij huurderswissel of uitdrijving van huurders.

De leegstand binnen de sociale huisvesting is in de jaren '90 sterk toegenomen. In 1990 ging het nog om 0,5 procent van het totaal aantal sociale woningen. In de periode 2000-2002 was er een stabilisatie rond de 3,5 procent. Opvallend is dat het aantal woningen dat leegstond voor renovatie in de periode 1999-2002 steeg van 63 tot 67 procent op het totaal aantal leegstaande sociale woningen.