MR: grenzen Brussel herzien als antwoord Vlaamse eis

De Franstalige liberalen dienen binnenkort een wetsvoorstel in dat de Vlaamse rand bij het Brussels gewest indeelt. De MR beseft dat dit moeilijk haalbaar is, maar stelt het voorstel tegenover de Vlaamse eis om het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Daarnaast vraagt ze dat de afgesproken constitutieve autonomie van Brussel er eindelijk komt.

Belga

FDF-voorzitter Olivier Maingain stelt vast dat de Vlamingen een nieuw institutioneel debat aankondigen. Hij verwees daarbij naar de recente verklaringen van VLD-voorzitter Karel De Gucht over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. "Wij zijn geen vragende partij, maar we mogen niet passief blijven en moeten zelf ook eisen formuleren", stelde hij donderdag op een persconferentie.

De Franstalige liberalen willen vooral de bestaande situatie in Brussel-Halle-Vilvoorde behouden, met daarbij de toepassing van de kaderconventie inzake de bescherming van de nationale minderheden. Indien de Vlaamse partijen aandringen, stelt de MR daar een eigen eis tegenover: een herziening van de grenzen van het Brussels gewest.

Brussels burgemeester en ex-minister-president Xavier-François de Donnea wees erop dat het Brussels gewest in zijn huidige vorm niet leefbaar is, sociaal-economisch noch financieel. Een uitbreiding is niet enkel goed voor de Franstaligen - met een extra bescherming van de Franstaligen in de rand - maar ook voor de Vlamingen, luidt het. "Zo zal Brussel meer Vlamingen tellen en wordt het evenwicht wat meer hersteld", dixit de Donnea. De partij verwijst naar een studie van de UCL die uitwijst dat de Brusselse agglomeratie niet 19, maar eigenlijk 31 gemeenten telt.

Het wetsvoorstel geeft de bevolking van de betrokken gemeenten de mogelijkheid om een volksraadpleging te organiseren indien 15 procent van de inwoners daar om vraagt. De gemeenten kunnen dan zelf beslissen of ze deel willen uitmaken van Brussel of niet. Een tweede wetsvoorstel geeft het Brussels gewest constitutieve autonomie. Het gaat om een uitvoering van een akkoord dat de meerderheid in april 2002 afsloot rond de hervorming van de instellingen. De MR wil dat daar eindelijk werk wordt van gemaakt. "Wij vragen enkel respect voor het akkoord".