Bevolking mag zich uitspreken over federaal plan duurzame ontwikkeling

Op 15 februari start minister van Duurzame Ontwikkeling Freya Van den Bossche een raadpleging onder de bevolking over het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling. Iedereen zal het plan kunnen raadplegen en de kans krijgen om te reageren. Morgen/vrijdag start een promotiecampagne. De minister hoopt zoveel mogelijk opmerkingen te ontvangen.

Belga

Volgens minister Van den Bossche slaat duurzame ontwikkeling op het zo lang, zo goed en comfortabel mogelijk leven. Ze stelde daarom een plan op met 30 actiepunten rond zes thema's: armoede en sociale uitsluiting, vergrijzing, volksgezondheid, natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en energie, en mobiliteit.

Elke burger zal tussen 15 februari en 14 mei het plan kunnen raadplegen in het gemeentehuis of bibliotheek, of via de speciale website www.plan2004.be, en zijn mening kunnen geven op elk punt. Voorts komen er 24 conferenties - in elke provincie, Brussel en de Oostkantons twee - om de inhoud van het plan voor te stellen. Tot slot werden een 50-tal organisaties uit het middenveld gemobiliseerd om het plan onder hun leden bekend te maken. Minister Van den Bossche wil zoveel mogelijk reacties ontvangen, meer dan de raadpleging van het vorige plan onder Verhofstadt I. Toen stuurden ruim 6.000 burgers een formulier terug. De raadpleging mag niet enkel symbolisch zijn, zei ze donderdag aan Belga. De burgers moeten mee zijn, het heeft geen zin dat de overheid een plan van bovenaf oplegt als de bevolking het niet steunt, argumenteerde ze.

De sp.a-minister zal de opmerkingen van de bevolking nadien proberen in te passen in haar plan, dat in het najaar het fiat moet krijgen van de regering. Maar niet alles zal kunnen. Van den Bossche verkiest een minder ambitieus maar haalbaar plan boven een ideeënboek. Als een minister in de regering een punt onuitvoerbaar acht, moet het eruit, zegt ze. Daarentegen verwacht ze wel dat als de regering het goedkeurt, deze het plan ook uitvoert.