Burgemeesters klagen over uitblijven compensaties uit boetenfonds

De burgemeesters Jan Verheyden van Tessenderlo, Dirk De Vis van Ham en Marcel Mondelaers van Beringen zijn er niet over te spreken dat de federale regering, ondanks tal van beloften, de gemeenten geen aandeel uit het zogenaamde boetenfonds uitkeert voor het opstellen van verkeersovertredingen. "De wanverhouding tussen de onkosten voor de gemeenten en de opbrengsten van geldboetes voor de federale regering zijn frappant", zo luidt het in een gezamenlijke mededeling.

Belga

De drie burgemeesters rekenden uit dat de opbrengsten voor 2003 aan geldboetes in de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo 421.419 euro bedroegen. Dit geld ging integraal naar de federale regering. De gemeenten ramen de kosten voor het vaststellen van de snelheidsovertredingen op 20.732 euro. "Tegenover 20.732 euro onkosten voor onze politiezone staan 421.419 euro opbrengsten voor de federale overheid, terwijl wij geen enkele compensatie of tegenprestatie ontvingen. Daarom dringen wij er nogmaals bij de federale overheid op aan om financieel tussen te komen in de kosten van de lokale snelheidsmeter", aldus de mededeling.

De drie burgemeesters hekelen tot slot dat Vlaanderen in tegenstelling tot Wallonië steeds meer inspanningen doet in het kader van verkeersveiligheid, maar dat de opbrengst van de verkeersboetes solidair verdeeld wordt tussen beide gewesten.