Schandaal over uitspraken Spaanse kerk over geweld tegen vrouwen

In Spanje is grote beroering ontstaan over de stelling van Spaanse bisschoppen dat het toegenomen geweld tegen vrouwen een direct gevolg is van de seksuele revolutie.

AP Ned

De uitspraak wordt gedaan in een deze week verschenen artikel van de Spaanse Conferentie van Bischoppen. Daarin staat dat het geweld tegen vrouwen het gevolg is van het "verbreken van de verbinding van seks met het huwelijk, de voortplanting en de liefde" en dat huiselijk geweld, seksueel misbruik en dakloze kinderen "het bittere fruit zijn van de seksuele revolutie."

Zowel de regering als de oppositie hebben stelling genomen tegen de uitlatingen van de katholieke kerk en ook een groot aantal media heeft de bischoppen veroordeeld. De grootste Spaanse krant, El Pais, schreef woensdag in een redactioneel commentaar dat er ook in de eeuwen dat Spanje een streng katholiek land was veel geweld was tegen vrouwen. "Het verschil tussen toen en nu is dat mishandelde en verkrachte vrouwen hun lot in het verleden in stilte moesten ondergaan en op advies van de kerk na het opbiechten van hun zonden op hun beloning in het hiernamaals moesten wachten", aldus de krant.

De beweging Vrouwen tegen Geweld stelt dat juist de kerk verantwoordelijk is voor een groot deel van het tegen vrouwen gerichte geweld. "Het familiemodel dat door de bisschoppen gepropageerd wordt, veroordeelt vrouwen tot een stille gehoorzaamheid aan hun man waarin geweld gedijt", aldus de organisatie.

Spanje heeft de afgelopen jaren te maken met toenemend geweld van mannen tegen hun vrouwen of partners. In 2002 kwamen 52 vrouwen door huiselijk geweld om het leven, vorig jaar zeker 70. Ook is het aantal aangiftes gestegen tegen mannen die hun vrouw of vriendin mishandelen.