Anglicaanse kerk overweegt afschaffing zondagsvieringen

Volgens de Australische krant The West Australian overweegt de anglicaanse Kerk een radicaal voorstel om de diensten niet langer op zondag te concentreren. De kerkleiding wil zo inspelen op de veranderingen in de samenleving.

Belga

Op de komende synode van de Church of England ligt een rapport op tafel met enkele opvallende aanbevelingen. Daarin staat onder meer dat tijdens het weekend nog nauwelijks tijd overblijft om aan de viering deel te nemen: zondag is niet langer een kerkdag, maar een familiedag, een ontspanningsdag of een sportdag. "De kerk staat niet langer op het prioriteitenlijstje van de moderne families, die steeds meer onder tijdsdruk staan."

Paus Joannes Paulus II riep eind vorige week de Franse bisschoppen nog op om de gelovigen juist aan te sporen om 's zondags de eucharistie bij te wonen. De Australische anglicaanse bisschop Murray verklaarde aan de Australische krant dat de situatie in zijn land niet erg veel verschilt van die in Engeland. Volgens hem moeten de Kerken op zoek gaan naar nieuwe wegen om mensen bij de Kerk te betrekken. Daarbij moeten ze beter inspelen op de noden van de gelovigen en met de traditionele formules durven breken, al blijven de parochies volgens hem een essentiële rol vervullen in het geloofsleven. "We moeten onszelf beter verkopen", aldus de bisschop. "De situatie zal binnen 25 jaar compleet verschillend zijn en ik kan me inbeelden dat er dan geen traditionele zondagsviering meer zal zijn."