Sector directe verkoop zoekt 4.000 nieuwe medewerkers

De sector van de directe verkoop zit in de lift in België. Dit jaar alleen wordt gezocht naar minstens 4.000 extra mensen, aldus de Beroepsvereniging van de Directe Verkoop (BDV). Opmerkelijk: de sector recruteert bijna uitsluitend zelfstandigen.

Belga

Eind de jaren '90 beleefde de directe verkoop in ons land een dipje. Nu doen de 'Tupperware party' en de verkoop aan huis na afspraak het echter opnieuw beter. In 2003 groeide de sector met tien procent, goed voor een omzet van meer dan 100 miljoen euro, zo zei Bruno Calende, vice-voorzitter van de BDV, donderdag op een persconferentie.

Vorig jaar waren ruim 20.000 mensen in de sector actief, en door de goede vooruitzichten zal dat aantal in 2004 nog aangroeien. Opvallend is wel dat het overgrote deel van de werknemers een zelfstandig statuut heeft. Bovendien is de directe verkoop slechts voor weinig mensen -minder dan tien procent- een voltijdse baan. "Het leeuwendeel is in bijberoep of occasioneel actief in de sector", aldus Calende.

Nochtans vindt de BDV dat een job als demonstrateur of demonstratrice een kans biedt voor mensen die allang geen werk meer hebben. De directe verkoop vereist geen bijzondere diploma's of specifieke kennis. Daarom organiseert de beroepsvereniging de komende weken informatievergaderingen in de Belgische grootsteden. De presentaties van de sector gebeuren in de lokalen van de VDAB in Vlaanderen, en FOREM in Wallonië. Met het Brusselse ORBEM is geen samenwerkingsakkoord afgesloten. De bemiddelingsdienst in onze hoofdstad had vragen bij de "kwaliteit" van de aangeboden jobs, aldus Calende.