Handel in sportdranken en verrijkte voeding is in EU volledig vrij

De Europese lidstaten mogen geen beperkingen opleggen aan de verkoop van voedsel of dranken met extra vitaminen en mineralen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist, naar aanleiding van Franse en Italiaanse zaken. Beide landen hebben een systeem waarbij sportdranken en -voedsel en verrijkt voedsel pas op de markt kunnen komen na een speciale toelating, via een complexe procedure.

Belga

Nochtans ging het om producten die toegelaten waren in andere EU-lidstaten. Voor het EU-Hof kan dit niet. Er kan geen enkele medische reden bedacht worden die een inperking van de vrijhandel in de interne markt rechtvaardigt. De Europese Commissie reageert verheugd op het arrest