Vliegveld Wevelgem krijgt nieuwe milieuvergunning voor 20 jaar

De bestendige deputatie van West-Vlaanderen heeft donderdag een nieuwe milieuvergunning verleend aan het vliegveld van Wevelgem-Bissegem. De huidige vergunning verloopt op 9 maart 2005. De nieuwe vergunning is geldig voor 20 jaar. Volgens de deputatie werd rekening gehouden met de bemerkingen van de omwonenden en de betrokken gemeentebesturen.

Belga

De voorwaarden uit de vorige vergunning werden overgenomen en aangevuld. Het aantal nachtvluchten blijft beperkt tot 15 per maand en 180 per jaar. Het gaat om bewegingen tussen 23 uur en 6 uur. De nieuwe milieuvergunning stelt dat de uitbater een plan moet uitwerken dat de geluidsoverlast tijdens de nacht en op zon- en feestdagen vermindert en overdag niet laat toenemen. Het jaar 2000 telt als referentie. Jaarlijks moet de uitbater een rapport over de geboekte vooruitgang voorleggen aan de bestendige deputatie. Eén van de nieuwe voorwaarden voor de komende 20 jaar is dat de uitbater regelmatig moet bestuderen hoe ver de geluidsoverlast reikt. Het aantal potentieel gehinderden zou sinds 2000 al stelselmatig gedaald zijn. De exploitant moet ook de communicatie met de omgeving verbeteren. Daarvoor moet er een vast aanspreekpunt komen en wordt een jaarlijks overleg met de bevolking en de overheid verplicht.

Het provinciebestuur legt strikte beperkingen op voor "touch and go"-vluchten of doorstarten in het kader van scholings- en oefenvluchten. Die kunnen immers voor geluidsoverlast zorgen bij de omwonenden. Dergelijke vluchten voor helikopters en vliegtuigen worden verboden op zon- en feestdagen en op zaterdagen in de maanden juli en augustus. Ze kunnen op andere dagen enkel tussen 9 en 12 uur en op andere zaterdagen ook tussen 14 en 18 uur. Touch and go-vluchten voor helikopters zijn altijd verboden op zaterdag.

De deputatie stelt dat in de vergunning een evenwicht is gezocht tussen de economische leefbaarheid van de luchthaven en de hinder voor de omgeving.