Vlaamse regering moet op zoek naar geld voor Limburg

Door de nakende overheveling van het Limburgfonds van de Vlaamse regering naar Limburg, moet de Vlaamse regering op zoek naar geld om de Europese steundossiers in Limburg te bekostigen. Voor 2003 en 2004 samen gaat het om 14,6 miljoen euro.

ghouben

Omdat project-indieners al een jaar op hun geld wachten, gaat de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) nu geld voorschieten. Bij de goedkeuring van het Europese steunprogramma 2000-2006 heeft de Vlaamse regering zich geëngageerd om jaarlijks 7,3 miljoen euro voor Limburg vrij te maken. Dat geld werd in 2000, 2001 en 2002 in het Limburgfonds gestort.

Toen in juni 2002 werd beslist om die 35,5 miljoen euro Limburgfonds-middelen over te maken aan het provinciebestuur en de LRM, hield dit speciaal fonds van de Vlaamse begroting op te bestaan.

“Gevolg is dat de Vlaamse regering voor 2003 en 2004 helemaal geen budget heeft voorzien voor Limburgse steundossiers. Ze heeft dit probleem, ondanks herhaaldelijk aandringen van Limburg, laten aanslepen”, zegt gedeputeerde van Europese Aangelegenheden Marc Vandeput.

“Ondertussen kunnen tientallen promotoren hun project niet starten omdat ze de vereiste Vlaamse steun - 40 procent van de kostprijs - niet hebben. En dat terwijl Europa voorschrijft dat zo’n project binnen de zes maanden na goedkeuring moet starten. Net zoals bij het Limburgfonds - dat geld is nog altijd niet toegekomen - toont de Vlaamse regering zich ook hier een slecht betaler.”

Op het kabinet van Dirk Van Mechelen erkennen ze het probleem. “Met de LRM-voorschotten is een oplossing gevonden. We onderzoeken dit jaar hoe we dat geld kunnen terugbetalen.”