Sp.a pleit voor gratis rookmelders

De sp.a wil dat de Vlaamse regering jaarlijks 3,5 miljoen euro uittrekt voor de plaatsing van gratis rookmelders. De partij gaat een voorstel van decreet laten aanpassen waardoor de Vlaamse overheid de toestellen ter beschikking kan stellen aan gemeenten, die ze dan bij particulieren gaan plaatsen. Dat heeft Vlaams sp.a-parlementslid Carlo Daelman dinsdag in Oostende bekendgemaakt.

Belga

Momenteel werden in Oostende al 4.000 optische rookmelders in privé-woningen geplaatst en betaald door het stadsbestuur. Dat kostte 250.000 euro. "Uit onderzoeken blijkt dat er bij brand een derde minder slachtoffers valt, omdat de bewoners door de rookmelder sneller verwittigd worden", zei Carlo Daelman.

De sp.a past een oud decreetvoorstel aan om rookmelders te verplichten. "Het is beter te sensibiliseren en gratis te plaatsen bij wie daar om verzoekt", luidt het.