Ook Powell heeft nu vraagtekens bij inval Irak

Tien maanden na het begin van de oorlog in Irak heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, zijn twijfels geuit over de beslissing van het Witte Huis om het Aziatische land binnen te vallen. Powell deed dat in een interview met The Washington Post dat dinsdag gepubliceerd werd.

Belga

Op de vraag of hij zich ook voor de oorlog zou uitgesproken hebben, mocht toen bekend geweest zijn dat Irak geen massavernietigingswapen bezat, antwoordde Powell: "Ik weet het niet".

De berichten over de aanwezigheid van Iraakse massavernietigingswapens waren -althans naar de buitenwereld toe- de beslissende factor om te stellen dat het land een "directe dreiging" vormde voor de regio en de wereld.

Toch verdedigt Powell het beleid van de VS. Hij verklaart dat de afgezette Iraakse president Saddam Hoessein het voornemen had biologische en chemische wapens te ontwikkelen. "De geschiedenis zal aantonen dat de beslissing om de oorlog te beginnen, de juiste was", aldus Powell.

Powell had op 5 februari 2003 in zijn speech voor de VN-Veiligheidsraad "gedetailleerde" informatie voorgelegd over Iraakse massavernietigingswapens en daarmee aan de wereld de ultieme VS-verantwoording gegeven om het land binnen te vallen. Volgens The Washington Post wilde Powell in het interview enkel de toenmalige verantwoording met de huidige realiteit in overeenstemming brengen, maar hij gaf ook toe dat de afwezigheid van wapenfabrieken de politieke optelsom verandert.