Vogelgriep-virus in Indonesië is H5N1

Het vogelgriepvirus dat in Indonesië heerst, is van het type H5N1, dat als het gevaarlijkste wordt beschouwd. Dat deelde het ministerie van Landbouw dinsdag mee. De aanwezigheid van dit type van virus werd door een reeks tests bevestigd.

Belga

Verschillende miljoenen kippen zijn in Indonesië gestorven, maar de autoriteiten beperkten zich er tot nu toe om de geïnfecteerde vogels "selectief" te slachten, in tegenstelling tot de aanbevelingen van de WHO. De vogelgriep eiste in Thailand en Vietnam al 12 mensenlevens.