"Tot 15 procent jongeren slachtoffer van mishandeling"

Tien tot vijftien procent van de jongeren in Vlaanderen is het slachtoffer van kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Marleen Vanderpoorten vindt dat leerkrachten in die problematiek een belangrijke signaalfunctie vervullen. De Vlaamse minister van Onderwijs zei dat dinsdag tijdens een studiedag over kindermisbruik.

Belga

"Misbruik van kinderen is een praktijk die regelrecht indruist tegen de rechten van het kind. Net daarom kunnen en mogen we dit thema niet negeren", begon Vanderpoorten haar toespraak dinsdag op de studiedag die haar departement en Child Focus hadden georganiseerd.

"Niet minder dan 10 tot 15 procent van de jongeren is het slachtoffer van mishandeling. Dat betekent dat 2 tot 3 leerlingen per klas in aanraking komen met één of andere vorm van misbruik", aldus de minister. "Kindermishandeling staat voor verschillende vormen van onrecht en kan net zo goed fysiek, verbaal, psychologisch als seksueel van aard zijn. Maar het kan evengoed om passieve verwaarlozing gaan, zoals het negeren van een kind".

Leerkrachten en schoolpersoneel spelen volgens de minister een belangrijke rol in het detecteren van signalen die op kindermisbruik kunnen wijzen. "Ik verwacht niet dat leerkrachten de rol van hulpverlener op zich nemen, maar hoop dat elke leerkracht beseft dat hij of zij een belangrijke signaalfunctie vervult. Daarom moeten leerkrachten niet alleen weten waar ze terechtkunnen voor informatie maar ook op de hoogte zijn welke diensten hen kunnen helpen bij het aanpakken van een probleemsituatie". Ze pleit voor een constructieve en continue samenwerking tussen het onderwijs en alle betrokken partijen, veelal uit de sociale sector.

Op school is een vlotte communicatie met de leerlingen van onschatbare waarde. "Leerkrachten moeten weten hoe signalen van angst en misbruik te herkennen, te interpreteren en hoe daarmee om te gaan. Deze intuïtieve vaardigheden zijn van groot belang en er moet, onder andere bij de vorming van leerkrachten, de nodige aandacht aan geschonken worden", aldus de VLD-politica.

Volgens Vanderpoorten brengen onderwijzers anno 2004 niet meer alleen kennis over. "De school wil jongeren zelfvertrouwen geven, hen het belang van respect en vertrouwen laten ontdekken en hen een brede kijk op de wereld bieden zodat ze zonder reserve durven communiceren over wat hen aanbelangt".