Verdubbeling klachten over geluidsoverlast op Schiphol

Bij de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) zijn vorig jaar bijna twee keer zoveel klachten over geluidsoverlast binnengekomen als het jaar voordien, zo meldt de internetsite van het Nederlands Dagblad maandag.

Belga

Het aantal klachten nam met 92 procent toe tot 279.493, aldus de commissie. In totaal trokken ruim 12.000 mensen uit 254 woonplaatsen aan de bel bij het klachtenbureau. In 2003 hebben zich ook 5844 nieuwe klagers gemeld. De stijging van de aantallen klachten is vooral te wijten aan de ingebruikname van de Polderbaan.

De meeste klachten (56.814) kwamen uit Castricum, gelegen ten noorden van de Polderbaan. Voor de inwijding van de nieuwe baan hadden bewoners in deze streek nauwelijks last van het vliegverkeer.