Ford Genk: opnieuw extra intekendag voor vrijwillig vertrek

Net zoals in december het geval was, zullen de Ford-arbeiders nog tot en met 30 januari kunnen intekenen voor vrijwillig vertrek. Normaliter liep de tweede intekentermijn donderdag af, maar omdat er in december één extra intekendag voorzien werd, werd beslist om ook in januari een extra dag in te lassen om de Ford-arbeiders toe te laten in te tekenen voor vrijwillig vertrek.

Belga

Dat vernam Belga woensdag van vakbondsafgevaardigde Ludo Copermans van het ACV.

De eerste en meest gunstige intekenperiode, waarbij er premies van 4.000 euro voorzien werden, liep op 30 december officieel af.

Ondanks de inlassing van een extra intekendag werd het vooropgestelde prognosecijfer van 2.770 voltijdse equivalenten toen niet bereikt. Daarvoor waren er zo'n 220 kandidaten te weinig.

Ook nu ziet het ernaar uit dat het streefcijfer niet gehaald zal worden. "Momenteel zijn er nog zo"n 50-tal arbeiders te kort. Dat is te wijten aan het feit dat zo'n zestig arbeiders die op de strafpuntenlijst staan, nog niet voor vrijwillig vertrek getekend hebben. Daardoor worden 50 zogenoemde jonge Ford-werknemers met een anciënniteit die schommelt tussen de één en de vijf jaar wel met gedwongen ontslag geconfronteerd", zo luidt het.

In vakbondskringen gaan inmiddels stemmen op om de intekentermijn ook tot na 30 januari aanstaande te verlengen om nog zoveel mogelijk mensen over de streep te halen om te tekenen voor vrijwillig vertrek. De directie van Ford zal zich hierover eerstdaags uitspreken. Ook bij Ford Keulen, waar 1.700 werknemers moeten afvloeien, vroegen de vakbonden naar verluidt extra tijd om de afslankingsoperatie te voltooien.