Belg leende in 2003 meer

De Belg leende in 2003 opnieuw meer. Vooral het aantal hypothecaire leningen, voor de bouw of aankoop van een woning, steeg sterk. Het consumentenkrediet, voor bijvoorbeeld de aankoop van een wagen of huishoudtoestel, bleef daarentegen status quo. Dat blijkt uit cijfers van BVK, de Beroepsvereniging van het Krediet, die de meeste kredietinstellingen van het land groepeert.

Belga

De cijfers van BVK zijn beperkt tot de eerste 10 maanden van 2003. Het aantal contracten voor een hypothecaire lening steeg in die periode met de helft (56 pct) tegenover 2002. Een pak van die contracten zijn echter herfinancieringen van bestaande leningen, zodat de reële groei van de hypotheekmarkt 33 pct bedraagt. De Belg investeerde meer in vastgoed omdat de rente laag stond en het aanbod hoog lag, meent Marc Dechevre van de BVK.

Bijna de helft van de hypothecaire kredieten (45,2 pct) was bestemd voor de aankoop van een bestaande woning, terwijl nieuwbouw verder terrein verliest (15,8 pct). Opgesplitst naar het soort hypothecair krediet, blijven de meesten (44,4 pct) opteren voor een vaste rentevoet, maar steeg het aantal dat kiest voor een jaarlijks aanpasbare rentevoet spectaculair: +230 pct tot een aandeel van 25 op 100.

Het consumentenkrediet, voor bijvoorbeeld de aankoop van een wagen of huishoudtoestel, bleef in 2003 (cijfers voor de eerste zes maanden), status quo. Deze activiteit hangt volgens Dechevre nauw samen met de evolutie van het consumentenvertrouwen. "De index van het consumentenvertrouwen is sinds eind 2000 gestaag in dalende lijn gegaan. Het aantal contracten voor consumentenkrediet in de tweede helft van 2002 lag nog nooit zo laag". Het geleende bedrag nam daarentegen licht toe.

Naar aanleiding van het jaarverslag lanceerde de BVK ook een oproep voor meer liberalisering en meer stabiliteit in de wetgeving. De afgelopen jaren stemde de overheid heel wat wetten in de strijd tegen overmatige schuldenlast. Zo is er de wet op het consumentenkrediet, de wet Santkin bij achterstallige betaling, de positieve kredietcentrale, en zijn er plannen om de wet op de collectieve schuldenregeling te herzien.

Paul Hermans, voorzitter van de BVK: "de kosten voor de kredietgevers stijgen jaar na jaar door de opeenvolgende wetswijzigingen. Er moeten nieuwe contracten worden opgemaakt, geïnvesteerd worden in de informatica, enz..". Volgens de voorzitter wordt de rendabiliteit van de kredietverstrekkers aangetast. Hermans vraagt zich ook af of al die initiatieven de consument ten goede komen: "de contracten voor een krediet zijn zo goed als onleesbaar geworden".

Dinsdag pakte de Nationale Bank uit met cijfers over haar kredietcentrale. Daaruit bleek dat in 2003 het aantal probleemkredieten met 8 pct is gedaald tegenover 2002. Wat die wanbetalingen betreft, bleef het aandeel van kredietopeningen stijgen tegenover andere vormen, zoals hypothecair krediet of lening op afbetaling. Hermans wijst erop dat desondanks "dankzij krediet, bepaalde producten zoals auto's worden gekocht en er dus jobs worden gecreëerd. Krediet is de olie van de economie".