Europese Commissie dringt aan op toelating nieuwe ggo's

De Europese Commissie gaat de lidstaten van de Europese Unie voorstellen om de genetisch gemanipuleerde maïs BT-11 toe te laten op de Europese markten. Dat heeft het dagelijks bestuur van de EU woensdag bekendgemaakt. Als de lidstaten het licht op groen zetten, komt meteen een einde aan het vijf jaar oude Europese moratorium op genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's).

Belga

De Europese Commissie had reeds in december aan de experten van de lidstaten voorgesteld om BT-11 op de Europese markten toe te laten. De experts raakten het echter niet eens over het dossier. Daarom richt de Commissie haar vraag deze keer rechtstreeks aan de ministers van de EU-lidstaten.

Als er ook bij de EU-lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid voorhanden blijkt, kan de Commissie in laatste instantie zelf een beslissing nemen. Dat is volgens insiders het meest waarschijnlijke scenario in dit politiek gevoelige dossier.

Op 18 april worden de nieuwe Europese regels over de etikettering en opspoorbaarheid van ggo's van kracht. Vanaf die dag kan BT-11, een voedingsproduct van de Zwitserse producent Syngenta, worden ingevoerd en verkocht in de Europese winkels.

De Commissie besloot eveneens om de experts van de lidstaten te raadplegen over de toelating van de genetisch gemanipuleerde maïs NK603 van het landbouwconcern Monsanto. Daarover moeten de experts in februari een oordeel vellen. In totaal wachten er bij de Europese Commissie ongeveer 30 ggo's op een toelating.

Als gevolg van mogelijke gezondheids- en milieurisico's en de druk van de publieke opinie handhaaft de EU sinds 1999 een moratorium op de introductie van nieuwe ggo's. Intussen hebben de Europese Commissie en de lidstaten een nieuw regelgevend kader uitgebouwd, dat producten met ggo's identificeerbaar en opspoorbaar moet maken en de landbouwer en de consument een vrije keuze moet garanderen.

Nu dat regelgevend kader er is, wil de Europese Commissie zo snel mogelijk een einde maken aan het moratorium, dat in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie aangevallen wordt door de Verenigde Staten en andere handelspartners.