Max Havelaar meest ethische banaan

De bananen van Max Havelaar scoren het best op het vlak van ethiek. Wel zijn een aantal multinationals, zoals Chiquita en Dole, die vroeger op ethisch vlak een slechte reputatie hadden, aan een inhaalbeweging bezig, zo blijkt uit een onderzoek dat zes consumentenorganisaties, waaronder Test-Aankoop, lieten uitvoeren.

Belga

De onderzoekers gingen gedurende een jaar bij Chiquita, Dole, Del Monte, Turbana, Fyffes, Noboa en het fair trade label Max Havelaar de milieuaspecten, de arbeidsomstandigheden en de openheid van de bedrijven en organisaties na.

In de bananenteelt werd en wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pesticiden en fungiciden (schimmeldodende stoffen). Indien dit niet op een efficiënte manier gebeurt, dreigt bodem- en watervervuiling. Ook voor de mens kunnen deze stoffen toxisch zijn. Grootschalige ontbossing kan dan weer erosie en overstromingen teweegbrengen, aldus Test-Aankoop in een mededeling. Max Havelaar, Chiquita en Dole kregen een goede beoordeling op dit vlak. Ook Fyffes voert een goed milieubeleid, maar laat dit niet controleren door een extern organisme en stelt in de eindbeoordeling dan toch nog teleur.

Vooral op sociaal vlak maakt Max Havelaar het verschil. De producenten krijgen een prijs die 40 tot 80 procent hoger ligt dan de prijs op de wereldmarkt. Ook de boeren en arbeiders krijgen een eerlijker prijs voor hun producten. Bij de beoordeling van de sociale aspecten werden de acht conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gehanteerd. Die slaan onder meer op het verbod op kinderarbeid, het verbod op dwangarbeid, de vrijheid van vereniging, de erkenning van het recht op collectief overleg, de afschaffing van discriminatie op basis van geslacht, religie en cultuur, een gelijk salaris voor mannen en vrouwen. Daaraan voegde Test-Aankoop nog een gegarandeerd minimumsalaris overeenkomstig de basisbehoeften toe, alsook de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders.

Wat transparantie betreft, werkten Max Havelaar, Dole en Fyffes zeer goed mee aan het onderzoek van de verbruikersorganisaties, Chiquita en Bonita in iets mindere mate. Turbana stuurde het vragenformulier niet terug. Max Havelaar, Chiquita en Dole scoren het best in het vrijwillig rapporteren over hun doen en laten inzake ethische verantwoorde productie, bijvoorbeeld via een website.