Regering-Berlusconi opent jacht op bedreigde diersoorten

De rechtse regering-Berlusconi wil de huidige Italiaanse wetgeving inzake de jacht "versoepelen". Daarbij zouden voortaan ook in natuurparken tot dusver beschermde dier(soort)en afgeschoten mogen worden.

Belga

De regering heeft een ontwerp in die zin reeds aan het door de Berlusconi-coalitie gedomineerde parlement voorgelegd. Een en ander is door dierenbeschermers al woedend onthaald.

Volgens het wetsontwerp zijn "de jacht enerzijds en natuur- en dierenbescherming anderzijds perfect verenigbaar". Tegenstanders hebben het over een vrijbrief voor een "barbaarse jacht", die het internationale prestige van Italië nog verder zal ondergraven.