Test-Aankoop waarschuwt voor waterfilters

Test-Aankoop waarschuwt in zijn blad Test-Gezondheid voor waterfilters, zowel tafelfilters (karaffen) als filters die op kranen worden geïnstalleerd. De verbruikersorganisatie verwijst naar recent onderzoek door haar Franse zusterorganisatie waaruit blijkt dat deze in de praktijk de kwaliteit van het water doen dalen in plaats van dit zoals beweerd te zuiveren.

Belga

Uit het Frans onderzoek bij 11 gezinnen bleek dat de kwaliteit van het leidingwater na de filtering merkbaar lager lag dan daarvoor. In 7 gevallen was er in het gefilterde water zelfs een bacteriële lading die hoger opliep dan de norm voor drinkwater toelaat. De filtering leidde echter nergens tot gezondheidsrisico's. De waterfilters zijn volgens Test-Aankoop waardeloos mede gezien de goede kwaliteit van het leidingwater in ons land.