Grootste politievakbond in actie na lek over onderhandelingen

Woensdag hebben ex-BOB'ers die nu in de gerechtelijke zuil van de politie werken, in Gent, Antwerpen en Turnhout hun dienstwapen ingeleverd. Zij weigeren nog verder te werken omdat voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael over het gewijzigd politiestatuut gelekt zijn. De actie gaat uit van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel.

Belga

Philip Van Hamme, nationaal voorzitter van het Nationaal Syndicaat (NSPV), neemt het niet langer dat het politiepersoneel voor voldongen feiten wordt gesteld: "Het gaat om voorstellen die vandaag door de ministerraad moesten besproken worden, maar die ondertussen wel al de ronde deden op een aantal eenheden van de gerechtelijke zuil. Het heeft er veel van weg dat geprobeerd wordt het syndicaal overleg te saboteren. Ofwel is dit een georganiseerd lek, en dan vraag ik mij af waarom er nog een overleg nodig is, als alles toch al beslist is. Ofwel werd dit niet georganiseerd, en dan moet de minister zich toch een aantal vragen gaan stellen."

Maar het is niet alleen het lek dat het NSPV hoog zit. Ook de inhoud van de verspreide voorstellen stuit tegen de borst: "We hebben het hier over voorstellen van de regering om de wetsartikelen die door het Arbitragehof vernietigd waren te verbeteren. De bedoeling was om de functionele verschillen tussen ex-leden van de gerechtelijke politie of GPP'ers en ex-BOB'ers te verkleinen. Maar wat zien wij in die teksten? Dat het verschil nog vergroot wordt, de ex-BOB'ers worden echt de waterdragers van de GPP'ers. Dat is onaanvaardbaar."