"Antibiotica zelden nodig bij kinderen met acute keelpijn"

Antibiotica hebben weinig of geen effect bij kinderen met acute keelpijn. Artsen mogen ze in de meest gevallen enkel toedienen als spontaan geen verbetering optreedt of als ze een mogelijke complicatie bemerken. Dat concludeert een Nederlands onderzoek waaraan 156 kinderen tussen 4 en 15 jaar deelnamen. De resultaten stonden recent in het British Medical Journal en worden ook besproken in Test-Gezondheid.

Belga

De eerste groep kinderen kreeg 7 dagen penicilline, de tweede groep 3 dagen penicilline en 4 dagen een placebo (neppil) en de derde 7 dagen een placebo. In de drie groepen werden gemiddeld genomen geen verschillen vastgesteld wat betreft het aantal dagen ziek zijn (gemiddeld een viertal dagen), het aantal dagen schoolverzuim, het in de volgende maanden weer optreden van keelpijn of de hoeveelheid gebruikte pijnstillers.

Wat de dragers van streptokokken betreft - 96 kinderen waren in dat geval - werden beperkte verschillen vastgesteld. De kans is groter dat het antibioticum effect heeft als de keelpijn aan die bacterie te wijten is. Toch is dit laatste niet steeds het geval en kan de oorzaak zelfs bij dragers een virus zijn waartegen antibiotica niet helpen. De dragers van de bacterie genazen gemiddeld een halve dag vroeger als ze 7 dagen penicilline namen in vergelijking met de placebobehandelden wat geen groot voordeel genoemd kan worden. Ze genazen 1,3 dag later als ze 3 dagen penicilline kregen.

Het enige echt gunstige effect van penicilline dat vastgesteld werd, is het voorkomen van complicaties. Die traden bij 11 kinderen op. In 9 gevallen ging het om de ontsteking van de keelamandel met vorming van etter, 1 kreeg roodvonk en 1 impetigo. In de placebogroep kwamen er 8 complicaties voor, in de groepen met 3 en 7 dagen penicilline respectievelijk 2 en 1. Zodra de complicaties echter werden opgemerkt, kregen de kinderen meteen een aangepaste behandeling en genazen ze zonder verdere problemen.