Rapport-Hutton wast regering-Blair wit

De Britse Lord Justice Brian Hutton heeft woensdag bij de presentatie van zijn langverwachte rapport over de omstandigheden van de dood van wapendeskundige David Kelly premier Tony Blair en diens gehele regeringsploeg nagenoeg volkomen witgewassen.

Belga

De weinige pijlen die de rechter afschoot, waren exclusief gericht op de openbare omroep BBC en journalist David Gilligan.

Bij het voorlezen van zijn rapport beklemtoonde Lord Hutton dat het niet zijn taak was, de bredere rechtvaardiging voor de invasie van Irak na te gaan. Toch concludeerde de Lord Justice dat de regering-Blair de bedreiging van Saddams massavernietigingswapens (WMD) niet heeft opgeschroefd.

De bewering van Gilligan, dat de regering een rapport over Iraks vermeende arsenaal aan massavernietigingswapens had "opgesmukt" (sexed up), noemde Hutton dan ook "ongefundeerd". Hij vond deze aantijgingen "zeer ernstig" en omdat zij Blair, diens functionarissen en de inlichtingendiensten beschuldigden, "heeft Gilligan de integriteit van de regering aangetast".

Hutton noemde zich voorts "tevreden" dat wapendeskundige Kelly zelfmoord heeft gepleegd, en dat dus geen derden bij de dood van de functionaris van het defensieministerie betrokken waren.