Ziekenhuisverblijf telt voortaan onbeperkt mee voor maximumfactuur

Wie in het ziekenhuis moet verblijven, kan voortaan het remgeld onbeperkt laten meetellen voor de maximumfactuur. Het Verzekeringscomité (zorgverstrekkers+ziekenfondsen) van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering) heeft maandag het voorstel van de Christelijke Mutualiteiten daarover goedgekeurd. Tot nu toe gold de maximumfactuur maar tot de negentigste dag van een ziekenhuisverblijf. De nieuwe regeling komt een hondertal Belgen ten goede.

Belga

De maatregel geldt niet voor patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar worden de remgelden in de maximumfactuur maximaal een jaar opgeteld. De CM vraagt de minister te berekenen hoeveel het zou kosten als ook deze beperking wordt opgeheven. De maximumfactuur zorgt ervoor dat het bedrag aan remgelden -wat de patiënt uit eigen zak betaalt- per jaar nooit boven een bepaald plafond uitstijgt. Dat plafond is afhankelijk van het inkomen van de patiënt. Eens het overstegen wordt, stort het ziekenfonds het geld automatisch terug.

De uitbreiding van de maximumfactuur voor het ziekenhuisverblijf treedt in voege vanaf 1 januari 2004, dus met terugwerkende kracht.