BIAC vraagt nieuwe milieuvergunning aan

Luchthavenuitbater BIAC vraagt een nieuwe milieuvergunning aan voor de luchthaven van Zaventem. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de aanvraag ontvangen. De huidige milieuvergunning loopt op 1 februari 2005 af, maar de procedure voor een nieuwe vergunning wordt nu al opgestart om deze tijdig te kunnen afronden.

Belga

Het provinciebestuur bracht de burgemeesters van Machelen, Zaventem, Steenokkerzeel en Kortenberg al op de hoogte van het feit dat er in het kader van deze aanvraag een openbaar onderzoek wordt opgestart. Dit zal in februari 2004 van start gaan. De vier gemeentebesturen, de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen, de afdeling Milieuvergunningen en de provinciale milieuvergunningscommissie zullen de deputatie vervolgens een advies moeten bezorgen. Binnen de vier maanden nadat het dossier volledig is samengesteld, zal de deputatie een uitspraak moeten doen.

Met grote belangstelling wordt uitgekeken naar de voorwaarden die de deputatie BIAC dit keer zal opleggen. In de huidige vergunning wordt het jaarlijkse aantal nachtvluchten beperkt tot 25.000. DHL vraagt zoals bekend als voorwaarde voor de uitbouw van haar sorteercentrum in Zaventem, een toename tot 34.000 vanaf 2008. De provincieraad besliste vorige week een studie te laten uitvoeren naar de gevolgen van deze plannen, zowel naar de volksgezondheid en leefbaarheid als naar de economische impact.

Jean-Pol Olbrechts (CD&V), als gedeputeerde bevoegd voor leefmilieu, wou maandagavond nog niet vooruitlopen op de voorwaarden die de deputatie dit keer zal opleggen. "Wij zullen ons baseren op de adviezen die we krijgen en de resultaten van het openbaar onderzoek. Als de DHL-studie klaar is zullen wij die ook zeker gebruiken. Als deputatie moeten wij er vooral op toezien dat de belangen van de inwoners van Vlaams-Brabant verdedigd worden", aldus Olbrechts. In het aanvraagdossier zegt BIAC volgens Olbrechts niets over het gewenste aantal nachtvluchten.