Nieuwe cao ondertekend voor banksector

Er is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2003-2004 in de banksector. Zoals aangekondigd ondertekenden de vakbonden en werkgevers, de Belgische Vereniging van Banken, maandag de nieuwe cao. Half januari bereikten de sociale partners hierover al een akkoord.

Belga

De overeenkomst voorziet een sectorpremie van 200 euro, een luik tewerkstellingsgarantie met sancties in geval van schending hiervan en een vakbondspremie.

Tijdens de ondertekening van de cao werd overigens een brief voorgelezen van de buitenlandse banken. Die tonen zich misnoegd over het verschil tussen grote en kleine banken in de cao. De vakbonden zeggen dat ze tussen de lijnen hierin een bedreiging met delocalisatie lezen.