Vlaamse begroting 2004 wordt erg moeilijke oefening

Het is onzeker of de Vlaamse regering dit jaat haar begrotingsdoelstellingen gaat halen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV). Om voor een sluitende begroting 2004 te kunnen zorgen, zal de regering ingrepen moeten voorzien voor in totaal 373 miljoen euro.

Belga

Om aan het Belgisch stabiliteitsprogramma te voldoen, moet de Vlaamse begroting dit jaar een overschot kunnen voorleggen van 527 miljoen euro, zo zegt SERV-voorzitter Kris Peeters. Om dat te kunnen halen zou het budget voor 5,4 procent of 1 miljard euro onderbenut moeten blijven. Maar zoveel geld niet benutten is "erg precair". Om die onderbenuttingsgraad te verminderen, zijn daarom ingrepen (minder uitgaven of meer inkomsten) ter waarde van 373 miljoen euro nodig.

Voor de volgende jaren is er wel perspectief. Door de middelen die vrijkomen als gevolg van het Lambermontakkoord beschikt de volgende Vlaamse bestuurscoalitie tussen 2005 en 2009 over een gecumuleerde netto beleidsruimte van 4,16 miljard euro.

"We verwachten dat de Vlaamse regering ondanks de verkiezingen met volle inzet blijft doorgaan", zegt Peeters. De SERV vraagt dat de afspraken die gemaakt werden in het werkgelegenheidsoverleg en de ondernemingsconferentie ook onverkort worden uitgevoerd. Met de nieuwe regering wil de SERV onder meer werk maken van een verdere actualisering van de doelstellingen uit het Pact van Vilvoorde.