Hoeders stellen veto tegen Iraanse kieshervormingen

De Raad van Bewakers van de Grondwet heeft maandag een veto gesteld tegen een kieshervorming waartoe zondag door het Iraanse parlement was gestemd.

Belga

De Iraanse volksvertegenwoordiging wou met nieuwe regelgeving de macht van de Raad inperken en hervormingsgezinden laten deelnemen aan de parlementsverkiezingen van 20 januari. Meer bepaald door een procedure die de conservatieven verplicht de kandidatuur van hun politieke tegenstrevers te valideren. Maar volgens de Raad houdt de hervorming "punten in die niet overeenstemmen met de godsdienst en de religie".

De commissie die toezicht moet uitoefenen op de verkiezingen, had de kandidatuur van 3.600 van de 8.157 kandidaten voor de verkiezingen op 20 februari ongeldig verklaard. Tachtig van hen zijn hervormingsgezinde afgevaardigden. Volgens de commissie tonen de afgewezen kandidaten onvoldoende respect voor de grondwet en de islam.

De afwijzing wordt door de hervormingsgezinden beschouwd als een 'staatsgreep' van de conservatieven. De commissie wordt namelijk hoofdzakelijk gecontroleerd door die laatsten. De kwestie heeft in de islamistische republiek voor een zware politieke crisis gezorgd.