Cijfers Vlaamse Wooninspectie vrijgegeven

Antwerpen en Gent hebben het meest problemen met huisjesmelkers. Van de acties die de inspecteurs van de Vlaamse Wooninspectie vorig jaar uitvoerden, vond 57 procent plaats in één van deze twee grootsteden. De Vlaamse Wooninspectie maakte maandag de precieze cijfers van haar tweede werkjaar bekend. Naast de grootsteden worden ook in Limburg veel onbewoonbare panden verhuurd. Zo'n 1.000 mensen die er als seizoenarbeider in de fruitpluk werken, wonen in erbarmelijke omstandigheden, soms zelfs in stallen en schuren.

Belga

In het algemeen werden de meeste problemen vastgesteld bij de verhuur van kamers (56 procent van alle overtredingen). Slechte huisvesting in appartementen of studio's beslaat 34 procent van de overtredingen. Het aandeel eengezinswoningen bedraagt 10 procent.

Bij 79 procent van alle wooneenheden werd gevaar voor elektrocutie vastgesteld, bij 48 procent is er gevaar voor gasontploffing of brand en bij 45 procent bestaat de kans op CO-vergiftiging. In 38 procent van de woningen werden ernstige stabiliteitsproblemen vastgesteld. Ook vochtproblemen, gebrekkige sanitaire voorzieningen en ernstige beschadiging van ramen en deuren zijn schering en inslag.

In onbewoonbare panden huizen voornamelijk economisch en sociaal zwakkere huurders. Voor de twee voorbije werkjaren trof de Vlaamse Wooninspectie 76 procent buitenlanders en 15 procent kansarme Belgen aan. Meestal ging het om alleenstaanden. In minstens 30 procent van de afgekeurde wooneenheden is er ook sprake van andere misdrijven. Het gaat hierbij vooral om inbreuken op de federale vreemdelingenwet, maar ook om illegale tewerkstelling, prostitutie en mensenhandel.

Vijf eigenaars die panden met een slechte woonkwaliteit verhuren, kregen vorig jaar straffen opgelegd. In Gent kreeg een verhuurder een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een boete van 2.500 euro omdat hij in 2 onbewoonbare panden matrassen verhuurde aan 26 buitenlanders. Een Antwerpse verhuurder kreeg een effectieve celstraf van een jaar en een boete van 25.000 euro omdat hij 5 onbewoonbare huizen verhuurde aan liefst 52 vreemdelingen.

De Vlaamse Wooninspectie vraagt de overheid meer personeel om haar controles uit te voeren. Ze pleit ook voor de verbeurdverklaring van huurgelden en voor hogere boetes. Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft intussen te kennen gegeven dat hij bereid is de boetes voor huisjesmelkers op te drijven.