ULB laat Bambi met Russische ruimtecapsule meevliegen

Belga

BR>Een Russische ruimtecapsule gaat in september een proef van de ULB meevoeren, zo heeft de Franstalige Vrije Universiteit van Brussel meegedeeld. Het betreft het Bambi-experiment. Op 7 september gaat een Sojoez-raket vanop de basis Plessetsk in het noorden van Rusland de onbemande Photon-12 capsule lanceren. Na een vlucht van zestien dagen komt zij naar de Aarde terug.

De vlucht wordt, net als de Photon-11 enkele jaren geleden, mede gesponsord door het Europese Ruimtevaartbureau ESA. Zodoende gaat de capsule het Fluidpac meenemen, een door de Kruibeekse firma Verhaert en het Microgravity Research Center van de ULB ontwikkeld zeer complex labo om autonoom aan vloeistoffenonderzoek te doen.

In het raam van zijn continu onderzoek naar het gedrag van vloeistoffen in gewichtloosheid, laat professor Jean-Claude Legros nu een nieuwe proef verrichten. Het experiment heet Bambi (Bifurcation Anomalies in Marangoni-Bénard Instabilities) en werd voor de eerste keer onvrijwillig in de ruimte uitgevoerd door kapitein Haddock. Toen hij met Kuifje naar de Maan reisde, stelde hij immers tot zijn ontzetting vast dat zijn whisky in een soort ongelijke bolletjes was veranderd.

Bij afwezigheid van zwaartekracht gaan vloeistoffen zich heel verschillend gedragen. Een zeker volume dat vrij rondzweeft gaat spontaan een sferische vorm aannemen, als gevolg van oppervlaktespanningen. Bambi gaat nu de effecten van de temperatuur op die spanningen nagaan.

De proef past in het domein van de fysica van complexe systemen en de theorie van de chaos. Maar er zijn ook uitlopers naar de scheikunde, biologie en astrofysica. Bovendien zijn er industriële toepassingen, meer bepaald voor scheikundige reactoren en energietransferttechnologie.

Legros en zijn team zullen de techniek van de telescience gebruiken die indertijd door Dirk Frimout werd gepromoot. Zij houdt in dat de vorsers hun experiment vanuit hun labo zullen kunnen controleren en bijsturen.

Legros is met dergelijk onderzoek in de ruimte niet aan zijn proefstuk toe. Het gaat trouwens verder lopen in het Internationale Ruimtestation ISS in aanbouw.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer