Bijna geen klachten na één jaar "combitaks" in Gent

Woensdag is het precies één jaar geleden dat in Gent de "combitaks" werd ingevoerd. De oppositie vreesde bij de invoering ervan dat de politie sneller zou arresteren of de taks als drukkingsmiddel zou gebruiken tegen lastige betogers. Niets daarvan, concludeert commissaris Paul Gosseye na een jaar werking. "Er wordt niet lichtzinnig tot vervoer overgegaan. Het minieme aantal bezwaarschriften is daarvan een signaal".

Belga

Er bestond in Gent al een belasting op het vervoer door de politie, maar die gold alleen voor dronken personen. In januari werd de taks een 30-tal keer geheven. Eind januari 2003 is de taks echter uitgebreid naar andere ordeverstoorders: betogers, bedelaars, ... Aan personen die gerechtelijk of bestuurlijk worden aangehouden, wordt sindsdien 100 euro aangerekend voor het vervoer in een politiecombi. De "combitaks" was geboren.

Uit recente cijfers blijkt dat tussen februari en eind november 2003 de taks 767 keer werd opgelegd. In 372 gevallen ging het om dronken personen, de andere belastingen waren dus voor "nieuwe" gevallen. "Het toepassingsveld is weliswaar uitgebreid", zegt commissaris Paul Gosseye, die zich met het dossier bezighoudt, "maar de politie past het reglement op een overwogen manier toe. Dit blijkt ook uit het beperkt aantal klachten". Het aantal bezwaarschriften bedraagt volgens hem slechts 1 procent van alle verstuurde aanslagbrieven.

Of de stad Gent winst maakt met de taks valt te betwijfelen. Volgens schepen van Financiën Christophe Peeters kost het vervoer nog altijd meer dan de 100 euro die geïnd wordt, zeker als je daarbij nog de administratieve kosten voor de invordering rekent. De inning is heel arbeidsintenstief, gezien het aantal verhuizingen of wanbetalingen. "Ongeveer 50 procent van de belastingplichtigen betaalt de taks niet op tijd en krijgt een aanmaning in de bus", zegt Peeters.