Kortenberg dreigt met rechtszaak indien aantal nachtvluchten stijgt

De gemeente Kortenberg dreigt met een rechtszaak als de federale regering zou beslissen tot verhoging van het in de milieuvergunning opgelegd maximum van 25.000 nachtvluchten vanop de luchthaven van Zaventem. In dat geval zal Kortenberg "de onmiddellijke uitvoering van alle voorwaarden vervat in deze milieuvergunning via alle mogelijke kanalen en rechtsmiddelen trachten af te dwingen".

Belga

Kortenberg erkent het belang van de rol die koerierbedrijf DHL kan spelen in het voorzien van duurzame en kwalitatieve tewerkstelling op de luchthaven. Anderzijds zijn nachtrust, veiligheid, kwalitatief leven en wonen eveneens fundamentele rechten die in de dorpen in de omgeving van de luchthaven gewaarborgd moeten blijven. Met het oog op de beslissing over DHL vraagt de gemeente dat dringend een globaal beleidskader en samenhangende beleidsvisie rond mobiliteit, ruimteljke ordening en huisvesting ontwikkeld wordt.