Tientallen kermiswagens leggen verkeer in Namen lam

Sinds maandagmorgen bezetten tientallen kermiswagens de stad Namen. De kermisexploitanten protesteren tegen de nieuwe regeling betreffende de standplaatsen tijdens de kermissen in Namen en Jambes met Pinksteren, in juli en tijdens de Waalse feesten.

Belga

Sinds 6 uur bezetten de vrachtwagens de verkeersknooppunten in het centrum van Namen en Jambes. Er is hinder aan het station, in het stadscentrum en op verschillende rotondes. De kermisexploitanten gaan tot een stuk in de voormiddag door met hun actie. Er zijn al talrijke files. Op de E411 is er vertraagd verkeer.

De kermishouders zijn gekant tegen de beslissing van de Naamse gemeenteraad om de standplaatsen tijdens de foren van Namen en Jambes volgens het aanbestedingsprincipe te verdelen. De bedoeling van deze unaniem genomen beslissing, die op 1 januari van kracht werd, is om de toekenning van de standplaatsen systematischer en objectiever te laten verlopen. Tot nu toe was er geen coherent prijssysteem.

Volgens de kermisexploitanten kan het nieuwe systeem, dat voor een periode van drie jaar geldt, echter nadelig zijn voor de houders met minder grote budgetten. Eerder deze maand werd een delegatie van de exploitanten ontvangen door de Naamse schepen van Feestelijkheden, Bernard Ducoffre, om over de kwestie te praten. Ducoffre zei hen dat het nieuwe reglement definitief is en niet zal worden herbekeken.