Staking verhindert ophaling huisvuil in Wilrijk

Door een spontane staking van de dienst stadsreiniging wordt maandag geen vuil opgehaald in Wilrijk. Met de staking protesteren de vuilnismannen tegen het personeelstekort. Door dat tekort kan het personeel geen verlof nemen. Een vakbondsdelegatie zal maandagavond actie voeren aan het stadhuis.

Belga

De actie maandag beperkt zich tot de sector zuid en heeft dus voorlopig enkel gevolgen voor de huisvuilophaling in Wilrijk. "Afhankelijk van wat er uit de bus komt, kan de actie zich uitbreiden naar andere sectoren, want ook daar is er een personeelstekort", zegt Frank Maes van de vakbond Personeelsbelangen.

Volgens de stakende vuilnismannen is er in de sector zuid een drastisch tekort aan chauffeurs. "De dienstroosters raken moeilijk ingevuld, waardoor het moeilijk is om verlof te nemen. Nu moet het personeel nog tot eind maart verlof opnemen van 2003", zegt Maes. De vuilnismannen vragen dat er snel een oplossing komt.