Ziekenvervoer legt zichzelf kwaliteitseisen op

Voor niet-dringend ziekenvervoer bestaat er in Vlaanderen geen enkele wettelijke regeling. Opdat de kwaliteit van dat ziekenvervoer toch gegarandeerd zou zijn, ondertekenden Ambuce en het Rode Kruis, de twee grootste Vlaamse ziekenvervoerders, vrijdag een charter waarin ze zich ertoe engageren bepaalde kwaliteitscriteria na te leven. Bedoeling is dat andere ziekenvervoersorganisaties hun voorbeeld volgen.

Belga

Voor dringend ziekentransport- de 100-diensten- gelden strenge wettelijke normen. Voor niet-dringend ziekenvervoer, bijvoorbeeld van een zieke bejaarde die geen familie meer heeft, zijn er geen.

"Dat leidt soms tot wantoestanden", zegt Wim Coumans van het Rode Kruis. "Het grootste probleem is dat er ambulanciers aan de slag zijn zonder opleiding".

Daarom bepaalt het kwaliteitscharter dat ambulanciers, of het nu om beroepskrachten of vrijwilligers gaat, een basisopleiding dienen te hebben gevolgd van minstens 60 uur en om de 8 jaar bijscholing moeten krijgen. Daarmee zouden ze op zijn minst moeten kunnen inschatten wat de patiënt heeft en of er al dan niet sprake is van een levensbedreigende situatie.

Ook is vastgelegd aan welke technische vereisten een ziekenwagen hoort te voldoen en waaruit de minimale medisch-verpleegkundige uitrusting moet bestaan. Zo zijn onder meer een draagberrie, materiaal voor eenvoudige wondverzorging en drinkbaar water onontbeerlijk.

Tenslotte stelden het Rode Kruis en Ambuce criteria op voor de uitbating en het opmaken van een duidelijke factuur.

Naast het garanderen van de kwaliteit zijn namelijk ook de prijzen een probleem, zegt Coumans. "Eenzelfde rit kan bij de ene maatschappij 17 euro kosten, bij de andere meer dan 100 euro. En de terugbetaling verschilt al naar gelang het ziekenfonds waar de patiënt bij aangesloten is. Wij vinden dat ook hier wat meer uniformiteit nodig is".

Eind januari krijgen alle ziekenvervoersorganisaties, dat zijn er zo'n 120, het kwaliteitscharter ter ondertekening toegestuurd. Overheid en ondertekenaars zullen de komende maanden overleggen hoe ze een objectieve controle op de naleving van het charter kunnen organiseren. Het probleem is evenwel dat wie het charter niet ondertekent of naleeft niet echt gesanctioneerd kan worden. Ziekenfondsen en ziekenhuizen, die contracten afsluiten met de ziekentransportorganisaties, kunnen er wel rekening mee houden.