Liefkenshoekspoortunnel prioritair boven tweede spoortoegang

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Financiën Dirk Van Mechelen (VLD) blijft de noodzaak verdedigen van een tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven tot het tegendeel is bewezen. Maar de NMBS meent dat de aanleg en de exploitatie ervan onmogelijk is onder de voorwaarden die Vlaamse regering en Vlaams Parlement opleggen.

Belga

Dat zei de minister dinsdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, in antwoord op een interpellatie van Ludwig Caluwé (CD&V). Hij peilde naar een reactie op het achteruitstellen van de tweede spoortoegang als prioriteit. Van Mechelen wees erop dat de NMBS haar bezwaren in een brief heeft uiteengezet. De minister zei dat in afspraak tussen de NMBS, het Antwerpse havenbedrijf, de Antwerpse havengemeenschap en de Vlaamse regering nu alles gezet wordt op de Liefkensspoortunnel, die eind 2005 al klaar moet zijn. Daarvoor werd een gemeenschappelijke werkgroep opgericht.

De minister zei dat goederenspoorlijn 11 ook hoog op de agenda staat en dat een ambtelijke werkgroep het overleg met Nederland voert. Van Mechelen en zijn collega van Mobiliteit Gilbert Bossuyt hebben aan de secretaris-generaal van het departement leefmilieu en infrastructuur de opdracht gegeven een bijkomende studie te laten uitvoeren naar het tracé van lijn 11, die ook in het investeringsprogramma naar voor is getrokken.

In de loop van de volgende maanden en jaren zal de economische haalbaarheid van de exploitatie van een tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven verder worden onderzocht, aldus de minister.