Johan Weyts uit CD&V-fractie Vlaams Parlement gezet

De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement heeft dinsdag tijdens een geheime stemming met de benodigde tweederdemeerderheid beslist dat Johan Weyts niet langer deel uitmaakt van de fractie. Dat kondigden partijvoorzitter Yves Leterme en fractievoorzitter Eric Van Rompuy op een persconferentie aan. Weyts werd op voorstel van Leterme en Van Rompuy uit de fractie gezet omdat hij actief blijft militeren voor het Comité tegen het Stemrecht voor Vreemdelingen, wat tegen eerder gemaakte afspraken met de partij is. Over zijn verder lidmaatschap van CD&V beslist de algemene vergadering van de partij op 17 februari. "Weyts heeft zichzelf door tegenstrijdige verklaringen buiten de fractie van CD&V gezet", aldus Leterme. Hij zei dat te betreuren en er alles aan te hebben gedaan om Weyts tot betere inzichten te brengen, ook uit waardering voor Weyts en zijn parlementaire loopbaan.

Belga

Maar dat hij actief blijft militeren voor een mantelorganisatie van het Vlaams Blok doet voor de partij de deur dicht, aldus Leterme. Hij en Van Rompuy brachten in herinnering dat Weyts een brief schreef waarin hij zei ontslag te nemen als ondervoorzitter en bestuurslid van het Comité en dat hij verdere acties tegen het migrantenstemrecht zoals eventuele petities in persoonlijke naam zou voeren. Maandag in de late namiddag heeft Weyts die afspraken eenzijdig gewijzigd, aldus Leterme. Van Rompuy zei dat Weyts maandagavond eenzijdig een persmededeling verspreidde waarin hij zegt enkel ontslag te nemen als ondervoorzitter van het Comité, maar actief lid te blijven van het Comité en zou militeren.

Dat een partijlid actie voert tegen het migrantenstemrecht is in overeenstemming met het partijstandpunt, maar militeren voor het Comité is dat niet, aldus Leterme. Volgens Van Rompuy kan Weyts dan ook niet langer functioneren in de fractie omdat hij een initiatief heeft genomen dat ingaat tegen de basisprincipes van de partij. Weyts zetelt in het Vlaams Parlement dus niet langer als lid van de CD&V-fractie. De 65-jarige Weyts zou bij de verkiezingen in juni trouwens niet meer opkomen voor CD&V. Leterme meent dat hij ook niet langer lid van CD&V kan blijven, maar volgens de statuten spreekt de algemene vergadering van de partij zich over lidmaatschap uit. Die vergadering is gepland op 17 februari.