VLD hekelt gebrekkig parkeerbeleid in Leuven

De Leuvense VLD-voorzitter Bert Cornelis heeft maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij scherpe kritiek geuit op het gebrekkige parkeerbeleid van het stadsbestuur. "De huidige situatie heeft negatieve gevolgen voor de middenstand en de aantrekking van nieuwe bewoners", aldus Cornelis, die de uitwerking eiste van een duidelijk strategisch parkeerplan.

Belga

Hij wees hierbij op de relatief hoge kost van het parkeren in Leuven en vooral naar het tekort aan parkeerplaatsen. Volgens een studie van het centrummanagement zijn er in de benedenstad zeker 500 te weinig.

Cornelis verweet het stadsbestuur dat het ondanks beloften in die zin het verkeersvrij maken van pleinen en straten onvoldoende compenseerde door parkeeralternatieven. "De plannen voor nieuwe parkings uit de beleidsnota van het huidig bestuur zijn opgeborgen".