Webstek werpt blik op onze dagelijkse chemische cocktail

Nooit eerder in de geschiedenis werd de mens vaker blootgesteld aan chemische producten dan vandaag het geval is. De hedendaagse consument komt dagelijks in aanraking met tal van chemische substanties die de gezondheid schaden en zich opstapelen in het lichaam en het milieu. De Europese consumentenorganisatie BEUC lanceerde dinsdag een campagne die de verbruiker moet inlichten over zijn dagelijkse chemische consumptie.

Belga

Blikvanger van de campagne "Onze dagelijkse cocktail van chemische producten" is de website www.chemical-cocktail.org. Die webstek is opgebouwd als een virtuele wandeling door de verschillende kamers van een woning. In elke kamer maakt de site een inventaris van alle dagelijkse gebruiksvoorwerpen die potentieel schadelijke substanties bevatten.

Speelgoed, schoenen, televisietoestellen, gordijnen, handdoeken, leeslampen, printers, cosmetica: allemaal verbergen ze volgens de BEUC een "cocktail van chemische producten" waarvan er sommige giftig, bijtend of kankerverwekkend zijn. Behalve informatie over de aanwezigheid van die stoffen bevat de webstek ook een aantal raadgevingen om de aankoop van gevaarlijke producten te vermijden. De consument wordt meer bepaald uitgenodigd om producten met een Europees eco-label aan te schaffen. De lijst kan geraadpleegd worden op www.eco-label.com.

Met deze campagne wil BEUC anticiperen op de nakende debatten in de Europese wijk over de REACH-richtlijn. Dat wetgevend pakket heeft tot doel een Europees systeem op poten te zetten voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische producten. De onderhandelingen over die ingrijpende richtlijn beloven bijzonder lastig te worden.