Werken 16e eeuwse kunstenaar Lambert Lombard worden gerestaureerd

Het Fonds Interbrew-Baillet Latour gaat het project "Deugdzame Vrouwen" Studie en Restauratie van een reeks van acht schilderijen op doek, door Lambert Lombard (1505/06-1566) ondersteunen. Tussen 2004 en 2006 bekostigt het Fonds de restauratie van deze reeks kunstwerken met 100.000 euro.

Belga

Het mecenaat is vastgelegd in een overeenkomst met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat het project op het gebied van onderzoek en behoud van de schilderijen had voorgesteld. Lambert Lombard was een Luiks kunstenaar die een ware voortrekkersrol speelde in de verspreiding van de Renaissance in het Maasland. Het thema van deze schilderijen is de intrigerende stoet van "Deugdzame vrouwen" die in scènes uit de antieke en bijbelse literatuur worden opgevoerd.

De acht schilderijen worden voor het eerst terug samengebracht in een omvangrijk project van onderzoek en restauratie nadat ze bij de opheffing van de de Cisterciënserinnenabdij van Herkenrode tijdens de Franse revolutie verspreid waren geraakt. Vier schilderijen kwamen terecht in de kerk van Stokrooie bij Kuringen en vier belandden in Luikse Musea. Sommige doeken verkeren in een lamentabele toestand, enkele werden vroeger reeds gerestaureerd. Naast de kunsthistorische aspecten, zijn er ook de materiële en technologische elementen die nader moeten bestudeerd worden. http://www.interbrew.com/ibl