Limburgse arbeidszorgcentra nemen extra personeel in dienst

Limburgs gouverneur Hilde Houben-Bertrand, gedeputeerde voor welzijn en sociale economie Sonja Claes (CD&V) en verantwoordelijken van 23 Limburgse arbeidszorgcentra hebben dinsdag in Hasselt een charter ondertekend waarbij elk centrum een beroep kan doen op één bijkomende geschoolde begeleider. De ondertekening vormt de start van het pilootproject "Uitbouw en ondersteuning van arbeidszorg" in Limburg.

Belga

De provincie Limburg biedt de 23 Limburgse arbeidszorgcentra gedurende minstens 18 maanden een extra medewerker aan. Dit betekent dat de centra een extra aanbod voor een 230-tal kwetsbare werkzoekenden kunnen bieden, aldus Claes. Bedoeling van het project is om de overheid een onderbouwd dossier aan te reiken dat kan dienen voor de uitwerking van een decretale basis en een subsidiëring.

Het subsidiereglement voorziet in de subsidiëring van acht arbeidszorgcentra die geen Vlaamse erkenning kregen. Daarvoor doet de provincie Limburg afstand van zijn recht op de 25 niet-ingevulde gesubsidieerde arbeidscontracten ten voordele van de 15 arbeidszorgcentra die wel erkend zijn door de overheid. Ook stelt het Limburgfonds via een nieuw subsidiereglement 375.000 euro ter beschikking voor de overige acht arbeidszorgcentra. Om het project te coördineren en op te volgen, werkt de provincie samen met het provinciaal Steunpunt Arbeidszorg, dat zopas een voltijds onderzoeker aantrok. Die moet nagaan wat de meerwaarde van arbeidszorg is, hoe groot de doelgroep precies is en welke verbeteracties nodig blijken. Zijn bevindingen zullen aan de Vlaams en federale ministeries van Sociale Zaken overgemaakt worden.