Zweedse wil klanten van prostituées aanpakken

De legalisering van prostitutie heeft gefaald als middel om vrouwen beter te beschermen tegen diverse vormen van seksuele exploitatie. Daarom moeten Europese landen, net als Zweden, werk maken van de criminalisering van de klanten van prostituées. Die stelling heeft het Zweedse europarlementslid Marianne Eriksson maandag verdedigd naar aanleiding van een hoorzitting in Brussel over de seksindustrie in Europa.

Belga

In Zweden is sinds 1999 wetgeving van kracht die de aankoop van "seksuele diensten" verbiedt en bestraft. "Het is een creatieve en innoverende aanpak", aldus Eriksson. "Voor het eerst wordt aandacht besteed aan de vraagzijde van het probleem. De internationale handel in vrouwen kan immers enkel overwonnen worden als de overheid ook straffen voorziet voor zij die de vraag naar prostitutie creëren", aldus Eriksson (linkse GUE-fractie in het EP).

De Zweedse politica vindt steun bij professor Janice Raymond van de universiteit van Massachusetts. "De Zweedse wet is niet het product van moralistische of puriteinse denkbeelden. Het uitgangspunt is de gelijkheid van man en vrouw en de bescherming van de vrouw. Voor het eerst worden prostituées gelijkgesteld met andere vrouwen", aldus Raymond.