Proces Cools: Taxquet en Di Mauro in cassatie

Richard Taxquet en Pino Di Mauro, twee van de verdachten in het assisenproces over de moord op oud-minister André Cools, tekenen cassatieberoep aan tegen hun veroordeling tot twintig jaar cel. Het assisenhof in Luik velde zijn arrest op 7 januari jongstleden. Het tweetal werd ook veroordeeld voor poging tot moord op de gezellin van Cools, Marie-Hélène Joiret. Vlak na de veroordeling door het assisenhof, had Julien Pierre, advocaat van Richard Taxquet, al gezegd dat hij in cassatie zou gaan. Dinsdag bevestigde hij aan Belga dat het cassatieverzoek getekend is.

Belga

De advocaten van Pino Di Mauro, meesters Rigot en Mascart, hebben ook beslist om cassatieberoep in te dienen. Zij zullen hun verzoek woensdag ondertekenen, zo bevestigt Serge Mascart dinsdag aan Belga. Zij zullen hun verzoek echter nog niet motiveren. Ze beschikken daarvoor nog over twee maand vanaf het ogenblik dat de zaak op de rol van het Hof van Cassatie is geplaatst (of acht dagen voor de dag van de zitting wanneer de zaak bij hoogdringendheid op de rol is geplaatst).

Eén van de zaken die de raadslieden zonder twijfel voor het Hof van Cassatie zullen aanbrengen is het arrest van het assisenhof op 6 november 2003 waarin het verstek van de betichte Carlo Todarello ongedaan werd gemaakt, evenals de arresten van 18 december waarin het hof alle bijkomende onderzoekingen (herverhoor van de reeds gekende getuigen, verhoor van nieuwe getuigen, het tonen van de videoconferentie met de huurmoordenaars in de assisenzaal) afwees die de advocaten van diverse partijen in de zaak gevraagd hadden.

De andere betichten zullen geen cassatieverzoek indienen. Silvio De Benedictis en Mauro De Santis werden vrijgesproken, terwijl Luigi Contrino en Carlo Todarello vijf jaar cel gekregen hebben. Intussen is er nog geen nieuws van de twee andere veroordeelden, Cosimo Solazzo en Domenico Castellino, die allebei twintig jaar cel opliepen maar niet op het proces aanwezig waren.