Minder leerlingen in kleuter- en lager onderwijs, meer in secundair

Het aantal kleuters en aantal leerlingen in het lager onderwijs is gedaald in vergelijking met vorig schooljaar. Dat blijkt uit een telling van 1 oktober 2003. Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs is dit schooljaar gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten. In oktober 2003 waren er 207.834 kleuters ingeschreven. Dat zijn er 1.446 minder dan vorig schooljaar. Deze daling situeert zich voornamelijk in het gesubsidieerd vrij onderwijs, dat 1.896 kleuters minder telt. Het gemeenschapsonderwijs kreeg er 51 kleuters bij en het gesubsidieerd officieel onderwijs steeg met 399 kleuters tegenover vorig jaar. De huidige resultaten kunnen daar wel van afwijken omdat kleuters op verschillende momenten in de loop van het schooljaar worden ingeschreven.

Belga

Ook in het lager onderwijs zitten er in vergelijking met vorig schooljaar minder leerlingen op de schoolbanken. Het gewoon lager onderwijs telt 400.239 leerlingen. Dat zijn er 4.143 minder dan in oktober 2002. De daling doet zich voor in de drie onderwijsnetten. In het buitengewoon lager onderwijs zijn er momenteel 26.172 leerlingen, 67 minder dan bij het begin van vorig schooljaar. Het gesubsidieerd vrij onderwijs verloor 214 leerlingen, maar blijft met 255.736 leerlingen het grootste net. Het gemeenschapsonderwijs groeide met 1,96 procent tot 55.425 leerlingen aan. Het gesubsidieerd officieel onderwijs telt 89.078 kinderen.

In het gewoon voltijds secundair onderwijs is het aantal leerlingen met 7.627 tot 424.225 gestegen. Het gemeenschapsonderwijs groeide met 2,92 procent tot 69.882 leerlingen, het gesubsidieerd vrij onderwijs met 1,62 procent tot 320.293 en het gesubsidieerd officieel onderwijs met 1,57 procent tot 34.050 leerlingen. In het buitengewoon secundair onderwijs is het aantal leerlingen over de drie netten heen met 415 tot 16.798 gestegen.

De provincie Antwerpen heeft zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs het meeste leerlingen. In totaal zijn er dat 299.057. Daarna komen Oost- en West-Vlaanderen met respectievelijk 239.603 en 203.491 leerlingen. Vlaams-Brabant heeft over de drie onderwijsniveaus 187.262 leerlingen. De leerlingen van de Franstalige scholen en van de Franstalige afdelingen in Nederlandstalige scholen, alsook de leerlingen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwskomers in het secundair onderwijs zijn niet in de cijfers opgenomen.

De telling van oktober 2003 is niet definitief. Het gaat om een indicatie die enkel rekening houdt met het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober 2003. Voor officiële resultaten blijft het wachten op de telling van februari 2004.