Interventies Antwerpse Lijnspotters op jaar tijd verdubbeld

In Antwerpen hebben de Lijnspotters, die toezicht houden op trams en bussen, vorig schooljaar 80.000 tussenkomsten gedaan. Dat is een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Het gaat wel grotendeels om dienstverlenende tussenkomsten. De agressie op de tramlijnen vertoont intussen een dalende trend.

Belga

De cijfers werden maandagavond bekend gemaakt tijdens de preventieraad. De verdubbeling van het aantal tussenkomsten wordt toegeschreven aan het feit dat het aantal Lijnspotters in tussentijd werd opgetrokken van 28 naar 44."De interventies worden nu ook beter geregistreerd, de werking is beter uitgebouwd en er wordt dynamischer opgetreden," klonk het bij de Lijn.

Het verhoogde aantal tussenkomsten betekent niet dat de agressie op trams en bussen verhoogd is. Driekwart van de interventies hadden te maken met dienstverlening aan de reizigers en niet met het signaleren of voorkomen van agressie. Het geweld op de tramlijnen vertoont zelfs een dalende trend. De Lijn spreekt van een succes, maar wijst erop dat het project een onzekere toekomst heeft. De meeste Lijnspotters werken immers onder een PWA-stadswachtcontract en dat statuut moet van de overheid worden omgezet, hetgeen de financiering van het project in het gedrang kan brengen.