Beroepscomité beslist op 17 september over Antwerpse Man U-spelers

BRUSSEL -

Het beroepscomitévan de Belgische voetbalbond beslist op 17 september over het lot van Ronnie Wallwork en Danny Higginbotham. De twee Manchester United spelers die aan FC Antwerp waren uitgeleend, zijn in beroep gegaan tegen de beslissing van het sportcomité op 2 augustus om de hen respectievelijk levenslang en één jaar te schorsen.

Belga

BR>

Het bondsparket/aanklager

Het bondsparket eiste vrijdag voor het beroepscomité de vernietiging van de beslissing van het sportcomité wegens procedurefouten. Maar tegelijk eiste het bondsparket dat tegen de 2 spelers een schorsing zou uitgesproken worden. Tegen Higginbotham eiste het een half jaar. Tegen Wallwork had het parket eerder 4 jaar geëist. Nu beperkte de aanklager zich tot de stelling dat het reglement minimum 3 jaar voorziet maar dat het reglement in het gedrang komt met internationale verdragen die het recht op arbeid waarborgen. De aanklager vroeg dan ook aan het beroepscomité om zelf op de schorsing een cijfer te plakken.

Het bondsparket gaf toe dat bij de beslissing van het sportcomité procedurefouten zijn gebeurd. Er was, niettegenstaande het reglement, geen jurist aanwezig en het comité had eerder al de preventieve schorsing opgelegd zodat ze niet meer onbevoordeeld kon oordelen over de zaak.

Nog belangrijker echter toonde het bondsparket zich verrast over de beslissing van het sportcomité. Een levenslange schorsing is in strijd met het recht op arbeid gaf het parket toe die dan ook vroeg een schorsing in tijd te bepalen, waarbij het de minimumschorsing van 3 jaar te hoog is en 'buiten verhouding tegenover de andere landen' staat. Toch waren de feiten volgens het bondsparket duidelijk genoeg: Wallwork heeft Ancion naar de keel gegrepen en Higginbotham heeft Ancion nadien een duw gegeven. Zo hadden de scheidsrechter en de 2 lijnrechters in hun verslag geschreven.

Het bondsparket vroeg dan ook een strenge straf die duidelijk maakt dat men van de scheidsrechter moet afblijven en dat een duidelijk percedent schept, zonder dat het recht op arbeid van de spelers in het gedrang komt.

De verdediging

Wallwork heeft 'ongepermiteerde handtastelijkheden' gepleegd tegen scheidsrechter Ancion en verontschuldigt zich daarvoor, maar de straf staat niet in verhouding met de feiten en zeker niet in verhouding met de andere landen. Higginbotham daarentegen heeft geen fysiek geweld of handtastelijkheden gepleegd tegen scheidsrechter Ancion. Getuigen bevestigen dat. Dat zijn de belangrijkste argumenten van hun advocaten vrijdag voor het beroepscomité.

'Wallwork is slechts korte tijd 'door het lint gegaan', 15 à 20 seconden waarna hij door Antwerptrainer Van Acker is weggetrokken, bovendien is Ancion niet werkonbekwaam, zo pleitte zijn advocaat. Een levenslange schorsing of één van 3 tot 5 jaar ontneemt Wallwork het recht op arbeid en is dus onwettig, aldus de verdediging. Zijn advocaat verwees naar de omliggende landen zoals Engeland waar men werkt met een schorsing van enkele dagen maar met een zware boete. Met een dergelijke straf kon de verdediging leven. Indien het beroepscomité tot een schorsing van jaren zou beslissen, overweegt men naar de burgelijke rechter te stappen.

De advocaat van Higginbotham verwees naar een aantal getuigenissen van onder meer trainer Regi van Acker en Antwerp-dokter Boghemans om aan te tonen dat Higginbotham geen fysiek geweld heeft gepleegd tegen Ancion. Bij de verschillende getuigenissen werd herhaald dat Higginbotham buiten de spelersgang zijn woede koelde en dat de Engelse speler zich enkel tot verbaal geweld tegen de scheidsrechter had laten verleiden. Voor de advocaat was er enkel sprake van verbale agressie en onsportief gedrag zodat er een 'redelijker' sanctie zich opdringt.